פרופ' ישע סיון

פרופ' ישע סיון

מנהל מרכז קולר לחקר יזמות-סיכון בפקולטהלניהול

אוניברסיטה תל-אביב

דוברים נוספים באירוע הפיסגה הדיגיטלית 2016

Open Accessibilty Menu