שלמה מתיא

שלמה מתיא

מנהל חטיבת שירותים מקצועיים, מגזר ממשלתי

קבוצת אלעד

דוברים נוספים באירוע הפיסגה הדיגיטלית 2016

Open Accessibilty Menu